پنتاگون: وقت آمدن به خانه است

کریس میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا گفته است که وی نیروهای امریکایی را در افغانستان و عراق کاهش خواهد داد.

ادامه مطلب