قانون جدید و اعتراضات هزاران کشاورز در هند

گزارش‌ها از هند می‌رساند که هزاران کشاورز در مخالفت با قوانین جدید کشاورزی در اطراف و پایتخت این کشور اعتراض کرده‌اند.

ادامه مطلب