کشته‌شدن ۶۵ هراس‌افکن در نقاط مختلف کشور

طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای امنیتی، کشور عملیات مشترک تهاجمی بالای مواضع هراس‌افکنان در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کردند که در نتیجه ۶۵ تن از هراس‌افکنان کشته شدند

ادامه مطلب