قرارداد احداث دو کارخانه پروسس جلغوزه و کشمش‌ امضا شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرارداد تاسیس دو فابریکه پروسس جلغوزه در ولایت خوست و کشمش‌ را در ولایت کابل با دو شرکت زراعتی به امضا رساند

ادامه مطلب