وعده‌های منطقه‌ای؛ آیا این سفر متفاوت است؟

سوالی که چرا دو سفر آقای غنی نسبت به سفرهای کرزی متفاوت است و چه مسایلی در این دو سفر مطرح شده که در سفرهای رییس جمهور قبلی مطرح نمی‌شد، لُب کلام در این نوشته است که به آن تا جای امکان پرداخته می‌شود

ادامه مطلب