مقام‎های بلندپایه خارجی به زودی در کابل نشست خواهند داشت

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی با شماری از سفیران و مسئولان اداره‌های کمک‌کننده دیدار کرده و در مورد چگونگی آمادگی‎ها برای نشست مقام‎های بلندپایه در افغانستان بحث صورت گرفته است

ادامه مطلب