میراث ملک سلمان: دنیا باور خود را به عربستان سعودی از دست داده است

از پاکستان تا اندونزیا، رهبران کمی برای بن سلمان احترام قائل‌اند، ولیعهد جوان سعودی دستش به خون افراد بسیاری آلوده است و حتی این امکان وجود دارد تا پیش از مرگ پدرش کنار رود

ادامه مطلب