کلال‌گری؛ هنری تاریخی اما فراموش شده!

فروشندگان محصولات کلالی می‌گویند که در گذشته گردشگران داخلی و خارجی هنگام گشت و گذار در شهرها این صنایع را به عنوان زینت و هدیه خریداری می‌کردند، اما امروز نه توریستی هست و کسی توان خرید چنین ظروفی را دارد

ادامه مطلب