رحمان: در اطراف افغانستان کمربند امنیتی ایجاد شود

خبرگزاری دید: رییس جمهور تاجیکستان در اجلاس آنلاین سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که در اطراف افغانستان یک کمربند امنیتی ایجاد شود. او این موضوع را با توجه به وضعیت افغانستان بیان کرده است.

ادامه مطلب