افغانستان عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی را به دست آورد

اصیلا وردک به نمایندگی از افغانستان به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی انتخاب گردید.

ادامه مطلب