آسیای میانه؛ جایگزین کمک‌های غرب به افغانستان؟

کشورهای آسیای میانه ممکن بتوانند با خروج غرب پروژه‌های کمکی را ارائه دهند و اهداف واشنگتن را با تلاش‌های خود برای تقویت ادغام منطقه‌ای تحقق بخشند. آن‌ها می‌توانند به افغانستان کمک کرده و به طالبان درک صحیح از مسئولیت‌های جدید و تعهدات ارائه دهند

ادامه مطلب