کمتیه احزاب سیاسی:

در آینده نزدیک نشستی با طالبان خواهیم داشت

کمیته احزاب سیاسی می‌گوید که از طرح دولت افغانستان برای صلح که در نشست ترکیه ارائه می‌شود استقبال کرده و در آینده نزدیک نشستی با گروه طالبان که طرف اصلی صلح است خواهند داشت

ادامه مطلب
کمیته احزاب سیاسی:

از نشست استانبول حمایت می‌کنیم/ سهم احزاب سیاسی در روند صلح نادیده گرفته نشود

کمیته احزاب سیاسی اعلام کرد که از نشست صلح استانبول حمایت کرده و برای تسهیل و تسریع آن تلاش خواهد کرد. این کمیته همچنان تاکید کرد که ادامه جنگ و خشونت در افغانستان دامن کشورهای زیادی را خواهد گرفت

ادامه مطلب