چهارمین نشست شورای عالی مصالحه ملی؛ بحث رهبران روی طرح جدید امریکا در روند صلح

در چهارمین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، مقامات دولتی و سیاسیون روی طرح جدید امریکا در پیوند به روند صلح افغانستان بحث کرده و بر اجماع ملی و منطقه‌ای تاکید کردند

ادامه مطلب

وزیر خارجه امریکا از نشست کمیته رهبری شورای مصالحه ملی استقبال کرد

وزیر امور خارجه امریکا ضمن استقبال از نشست شورای عالی مصالحه ملی کشور به عنوان یک نهاد فراگیر آن را یک گام مثبت دیگر در راستای تامین صلح دانسته است.

ادامه مطلب