ششمین نشست کمیته رهبری شورای مصالحه ملی؛

عبدالله: بی‌اتفاقی و فساد اداری سبب تاخیر کمک‌های امریکا و متحدانش شده است

خبرگزاری دید: ششمین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در ارگ برگزار شد. در این نشست داکتر عبدالله رییس شورای مصالحه ملی گفته، بایدن گفت که کمک‌های امریکا و متحدانش زمانی موثر است که اتحاد و اتفاق در افغانستان وجود داشته باشد

ادامه مطلب

چهارمین نشست شورای عالی مصالحه ملی؛ بحث رهبران روی طرح جدید امریکا در روند صلح

در چهارمین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، مقامات دولتی و سیاسیون روی طرح جدید امریکا در پیوند به روند صلح افغانستان بحث کرده و بر اجماع ملی و منطقه‌ای تاکید کردند

ادامه مطلب

وزیر خارجه امریکا از نشست کمیته رهبری شورای مصالحه ملی استقبال کرد

وزیر امور خارجه امریکا ضمن استقبال از نشست شورای عالی مصالحه ملی کشور به عنوان یک نهاد فراگیر آن را یک گام مثبت دیگر در راستای تامین صلح دانسته است.

ادامه مطلب