امضای تفاهمنامه کمک به مالداران آسیب پذیر میان وزارت زراعت و کمیته هالند

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و کمیته هالند، تفاهم‌نامه‌ای را به منظور کمک به مالداران آسیب‌پذیر امضا کردند

ادامه مطلب