۱۵ متخصص و مشاور انتخاباتی ملل متحد به افغانستان می‌آید

۱۵ متخصص و مشاور بین‌المللی انتخاباتی ملل متحد تا پایان ماه جاری میلادی به افغانستان می‌آید

ادامه مطلب