منظوری ۲۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

جلسه کمیسیون تدارکات با ریاست رییس‌جمهور غنی، شام روز گذشته(دوشنبه،۱۹سرطان) در ارگ دایر شد

ادامه مطلب