یک مقام بلندپایه کمیسیون انتخابات برکنار شد

خبرها از ارگ ریاست جمهوری حاکی از آن است که امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات از وظیفه‎اش برکنار شده است

ادامه مطلب