نظامیان آلمان کندز را ترک می‌کنند

آلمان اعلام کرده است که شماری از نیروهایش ولایت کندز را ترک خواهند کرد. در حال حاضر، آلمان حدود ۱۰۰ نظامی در ولایت کندز دارد.

ادامه مطلب