یک کندک ارتش ملی در بامیان ایجاد می‌شود

رییس ستاد ارتش در سفر به ولایت بامیان خبر داده که یک کندک ارتش ملی در این ولایت متشکل از مردم بومی بامیان با ظرفیت ۵۰۰ نفر ایجاد خواهد شد.

ادامه مطلب