اتحادیه اروپا:

تعویق کنفرانس استانبول نشان می‌دهد که طالبان صلح نمی‌خواهند

تعویق کنفرانس استانبول در رابطه به روند صلح افغانستان واکنش سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را به دنبال داشت. اتحادیه اروپا گفته است که این مسئله نشان دهنده عدم تمایل طالبان به صلح است

ادامه مطلب

کنفرانس استانبول، محور دیدار نماینده ملل متحد با رییس جمهور غنی

نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با رییس جمهور غنی در رابطه به کنفرانس استانبول بحث و تبادل نظر کرد

ادامه مطلب
وزارت خارجه امریکا:

آمادگی‌ها برای کنفرانس استانبول در مورد افغانستان ادامه دارد

وزارت امور خارجه امریکا گفته است که آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس استانبول برای حل مسئله افغانستان ادامه دارد

ادامه مطلب