متن کامل اعلامیۀ کنفرانس بین‌المللی افغانستان-۲۰۲۰

در این کنفرانس ‌شرکت‌کننده‌گان تعهد درازمدت‌شان را در حمایت از افغانستان برای استفاده از این فرصت تاریخی در جهت صلح، رفاه و خودبسندگی و به‌منظور ادامه تلاش‌ها در جهت منفعت همگانی افغان‌ها، تجدید کردند

ادامه مطلب