عفو بین‌الملل: کنفرانس جنوا باید حقوق بشر را اولویت دهد

عفو بین‌الملل در آستانه برگزاری کنفرانس بین‌المللی جنوا در رابطه به افغانستان، می‌گوید که با توجه به شرایط حیاتی افغانستان، جامعه بین‌الملل باید کاملاً‌ به محافظت و پیشبرد دستاوردهای حقوق بشری شکننده در این کشور متعهد باشد.

ادامه مطلب