دیدبان حقوق بشر: کنفرانس جنوا باید از دستاوردها در افغانستان پشتیبانی کند

دیدبان حقوق بشر در آستانه برگزاری کنفرانس جنوا در رابطه به افغانستان می‌گوید که کشورهای کمک کننده باید حمایت از دستاوردها در این کشور را اولویت دهند.

ادامه مطلب