کوبریک؛ فیلسوف سینماگر

علاوه بر تکنیک‌های سینمایی، فلم‌های کوبریک نشان‌دهنده نگاه فلسفی او به جهان هستی است، به گونه‌ای که می‌توان او را فیلسوف سینماگر لقب داد

ادامه مطلب