رولاند کوبیا:

توافقنامه دوحه آشکارا نقض شده، امریکا باید به شرایط پیش از توافق برگردد

رولاند کوبیا نماینده پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به توافق‌نامه امریکا-طالبان می‌گوید که وقتی توافق‌نامه‌ای آشکارا نقض می‌شود، طرف مقابل می‌تواند به پارادایم قبل از توافق باز گردد

ادامه مطلب

کوبیا: شفافیت و فراگیر بودن روند صلح تعیین کننده مالکیت آن توسط مردم است

رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید فراگیر بودن روند صلح در اطمینان از مالکیت این روند توسط مردم افغانستان تعیین کننده است.

ادامه مطلب