چگونه یک کودک کتابخوان و علاقمند به مطالعه تربیت کنیم؟

کتابخوان کردن کودکان راهکارهای مختلفی دارد. کودکان ديدی متفاوت به دنيا دارند، نگاهی که با نگاه والدين متفاوت است. کتاب می‌تواند تکميل کننده ذهنيت‌های پاک آن‌ها باشد، اما اهميت کتابخوانی زمانی برای کودک آشکار می‌شود که والدين خود رهرو اين راه باشند

ادامه مطلب