۱۵هزار کورس سواد آموزی در کشور فعالیت دارد

به اساس اطلاعات معنیت سواد آموزی وزارت معارف ۱۵ هزار کورس سواد آموزی در سراسر کشور فعالیت دارد که در آن دست‌کم ۵۰ هزار تن مشغول فراگیری آموزش هستند

ادامه مطلب