تولید نزدیک به ۹۰۰ هزار تُن کچالو در کشور

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با ارسال خبرنامه‌ای به خبرگزاری دید، اعلام کرده است که سال گذشته در کشور حدود ۸۵۵ هزار و ۳۹۵ متریک تُن کچالو تولید شده است

ادامه مطلب