گلاباتون دوزی کل قران کریم

کیمیا زنی از افغانستان که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند، کل قران کریم را با دست گلاباتون دوزی کرده است. بر اساس گفته‌ها او، برای انجام این کار از ۸کیلوگرام گلاباتون، ۲٫۵کیلوگرام ابریشم سرخ و ۱ کیلوگرام ابریشم سبز استفاده شده است.

ادامه مطلب