بیش از ۷۵۰ نیروی کماندو و امنیت ملی در ولسوالی گذره هرات مستقر شد

خبرگزاری دید: مسئولان امنیتی در هرات می‌گویند که بیش از ۷۵۰ نفر از نیروهای خاص کماندو و قطعه ۰۱ امنیت ملی در ساحات شرق و غرب این ولسوالی جابجا شدند

ادامه مطلب