محب: خانواده‌های طالبان در کشورهای دیگر گروگان هستند

مشاور شورای امنیت ملی کشور می‌گوید گروه طالبان مستقل نبوده و توسط کشورهای دیگر کنترول می‌شوند. به گفته او، خانواده‌های اعضای این گروه در کشورهای دیگر گروگان هستند.

ادامه مطلب