سفیر چین در کابل:

چین در برابر گروه‌های هراس‌افکن بی‌تفاوت نخواهد بود

سفیر چین در افغانستان گفته است که در برابر فعالیت گروه‌های هراس‌افکن در منطقه که امنیت داخلی چین را تهدید می‌کند، بی‌تفاوت نخواهد بود

ادامه مطلب

محمودی: غنی شعار می‌دهد عمل نمی‌کند!

رییس مجمع ملی مردم افغانستان، در واکنش به حوادث خونین چند روز گذشته در کشور در صحبت با طلوع نیوز می‏‌گوید: رییس‏ جمهور غنی، در برابر رویدادهای خونین در کشور تنها شعار می‌دهد و به آنچه می‌گوید، عمل نمی‌کند

ادامه مطلب