روند کند صلح؛ گروه تماس هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان دیدار کردند

خبرگزاری دید: در حالی که خشونت‌ها به شدت افزایش یافته، پس از هفته‌ها گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان دیدار کردند

ادامه مطلب

گروه تماس تیم‌های مذاکره‌کننده دولت و طالبان تشکیل جلسه داد

گزارش‌ها از دوحه حاکی است که گروه تماس تیم‌های مذاکره‌کننده دولت و گروه طالبان در دوحه نشستی را روی حل موارد اختلافی برگزار کردند.

ادامه مطلب

گروه تماس تیم‌های مذاکره‌کننده دولت و طالبان دیدار کردند

گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در دوحه نشستی را در مورد موضوعات اختلافی برگزار کردند.

ادامه مطلب
نادری:

گروه تماس امروز هم نشست خواهد داشت

نادر نادری عضو گروه تماس تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان می‌گوید که گروه تماس امروز نیز نشست خواهد داشت.

ادامه مطلب