گروه داعش در کابل چهار مرکز فعال دارد

حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان به تازه‌گی مدعی شده است که چهار مرکز تولید جنگجویان گروه داعش در شهر کابل پایتخت افغانستان فعالیت دارد

ادامه مطلب