خواست گزارشگران بدون مرز از دیوان کیفری بین‌المللی برای بررسی جنایت علیه روزنامه نگاران در افغانستان

در استناد به گزارش تازه یوناما در باره ترور هدفمند فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری، گزارشگران بدون مرز از دیوان کیفری بین‌المللی خواست که جنایت علیه خبرنگاران را در افغانستان بررسی کند

ادامه مطلب