گزارش صالح در مورد تهدید شیعیان واکنش برانگیز شد؛

محقق: روایت شیعه‌کشی طالبان فضای ناامنی را علیه تشیع تشدید می‌کند/مرتضوی: شیعه هراسی ممنوع!

ادامه مطلب