گسترش روابط تجاری محور دیدار عطامحمد نور با کنسول تاجیکستان

رییس اجرایی جمعیت اسلامی با کریموف بهرام جان سرکنسول تاجیکستان در مزارشریف دیدار نموده و هر دو جانب بر گسترش همکاری تجاری و تحکیم روابط دوستانه تاکید کردند.

ادامه مطلب