خلیلزاد: گفت‌وگوهای صلح در ۱۶جدی از سر گرفته شود

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان می‌گوید مذاکرات صلح بدون تأخیر در زمان تعیین شدۀ آن برگزار شود.

ادامه مطلب

حمدالله محب: مراحل بعدی گفت‌وگوهای صلح در داخل کشور ادامه یابد

حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور پیشنهاد کرده که باید مراحل بعدی گفت‌وگوهای صلح میان‌افغانی در داخل کشور ادامه یابد. آقای محب این پیشنهاد را در یک رشته توییت بیان کرده است.

ادامه مطلب
نهمین سالیاد استاد ربانی؛

صالح:موضع متحدانه در مذاکرات طالبان را شکست می‌دهد/ محقق:خشونت‌ها مردم را به صلح بی‌باور می‌کند

مقامات بلندپایه حکومت و برخی رهبران سیاسی در مراسم نهمین سالیاد ترور استاد ربانی می‌گویند که در مذاکرات صلح موضع متحدانه سیاسیون با حکومت طالبان را ناگزیر به پذیرش صلح می‌کند. آنان همچنان تاکید کردند که ادامه خشونت‌ها در هنگام مذاکرات صلح، مردم را نسبت به این روند بی‌باور می‌کند

ادامه مطلب