گفت‌وگوی تیلفونی اتمر با همتای آذربایجانی‌اش

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشور با همتای آذربایجانی‌اش گفت‌وگوی تیلفونی نموده است. در این گفت‌وگوی تیلفونی وزیر خارجه آذربایجان از کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داده است.

ادامه مطلب