اسلام‌آباد به کابل ۴۰ هزار متریک تُن گندم هدیه می‌دهد

کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان روز گذشته تایید کرده تا ۴۰ هزار متریک تُن گندم به عنوان هدیه به افغانستان بدهد

ادامه مطلب