تاکنون اجازه انتقال گندم کمکی هند به افغانستان از سوی پاکستان داده نشده

خبرگزاری دید: بر بنیاد گزارش رسانه‌های هندی، پاکستان تاکنون اجازه انتقال ۵۰ هزار تن گندم کمکی هند را به افغانستان از طریق خاک این کشور نداده است.

ادامه مطلب

سرانجام پاکستان به گندم اهدایی هند اجازه ترانزیت داد

خبرگزاری دید: پاکستان به موترهای باری افغانستان اجازه داده است تا کمک‌های بشردوستانه هند را به افغانستان انتقال دهد.

ادامه مطلب

نخستین محموله گندم کمکی هندوستان به هرات رسید

نخستین محموله کمکی گندم به مقدار ۲۰ تن از طریق بندر چابهار وارد افغانستان_هرات شد

ادامه مطلب