گوترش بار دیگر خواستار آتش‌بس در جهان شد

سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بس جهانی شد. وی گفت وقتی مردم در زمان همه‌گیری کرونا در جنگ باشند، تنها برنده ویروس است

ادامه مطلب