وزارت زراعت:

تولید سالانه گوشت گاو و گوسفند به بیش از یک‌ونیم میلیون تُن رسید

ارقام جمع‌آوری شده توسط ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نشان می‌دهد که در جریان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، یک میلیون‌ و ۵۸۹ هزار و ۲۶۹ متریک‌تُن گوشت گاو، گوسفند و بُز در کشور تولید و به مصرف رسیده است

ادامه مطلب