مارک اسپر پیش از اخراج یادداشتی محرمانه‌ به کاخ سفید فرستاد

مارک اسپر وزیر دفاع اسبق ایالات متحده پیش از اخراج شدنش یادداشت محرمانه‌ای در رابطه به افغانستان به کاخ سفید فرستاده بود.

ادامه مطلب