سفیر چین: تلاش‌ حکومت افغانستان در تامین صلح ارزنده است

رییس‌جمهور غنی، شام گذشته در ارگ، طی دیدار تودیعی به «یاوجینگ»، سفیر کشور چین در کابل، از تلاش‌های آقای یاوجینگ، با اعطای نشان دولتی علامه سید جمال‌الدین تقدیر کرد

ادامه مطلب