یونیسف به بی‎جا شدگان غوری کمک کرد

دفتر یونیسف طی محفلی در صحن ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غور به بیش از ۸۰ فامیل بی‎جا شده کمک غیرغذایی توزیع کرد

ادامه مطلب