تعامل طالبان- یونیسف؛ تغییر رویکرد یا استفاده ابزاری از وضعیت

گروه طالبان تنها از طریق جنگ و خشونت به میز مذاکره نرسیده بلکه در کنار جنگ به کارهای سیاسی خود نیز ادامه داد. این گروه یک کمپین سیاسی را برای جلب حمایت شهروندان افغانستان و کسب مشروعیت بین‌المللی آغاز کرد- که هردو تصمیم آنها در معامله با سازمان یونیسف منعکس می‌شود

ادامه مطلب

هر سال بیشتر از ۲ میلیون کودک در افغانستان از واکسین پولیو محروم می‌شود

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که هر سال نزدیک به دو و نیم میلیون کودک در افغانستان از واکسین پولیو محروم می‌شود.

ادامه مطلب