۲۰۲۲ سال به خطر افتادن دموکراسی امریکاست

سال ۲۰۲۲ سال پرخطری خواهد بود نه تنها برای سیاست بلکه برای دموکراسی امریکایی که در معرض خطر قرار دارد. با این وجود، برای محافظت از دموکراسی امریکایی، دموکرات‌ها باید از بازگشت حزب جمهوری خواه تحت حمایت طرفداران ترامپ به قدرت جلوگیری کنند

ادامه مطلب