شلیک به تمام آدرس‌ها؛ ناپختگی یک سیاست‌مدار پیر

حکمتیار در اظهاراتش نه تنها علیه حکومت و نظام موجوده کشور تاخت، بلکه در برابر یک بخش از تاریخ درخشان کشور که بدون شک و شبهه‌ای، مقاومت ملی این سرزمین در برابر هجوم و یورش و استیلای تروریزم بین‌المللی بود، نیز تاخته و نشان داد که چقدر پیرانه‌سر، خام و ناپخته است…

ادامه مطلب