برداشت حدود ۲۷۵ هزار تن انار در سراسر کشور در سال روان

وزارت زراعت کشور می‌گوید که در سال روان خورشیدی ۲۷۵ هزار تن انار در کل کشور برداشت شده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب